Палетни места под наем

І . Закрит склад : За 1 ден За месец
1. Европале 180/120 см. 0,17 € за бр . 5 € за бр .
2. Нестандартно пале за м2 0,20 € за м2 6 € за м2
3. Непалетизирана и нестандартна стока /ролка,макара,профили,биг бег,контейнери,кашони,домашни стоки и др./ 0,20 € за м2 6 € за м2
І . Открит склад : За 1 ден За месец
1. Европале 80/120 см. 0,050 € за бр. 1,50 € за бр .
2. Нестанд. пале за м2 0,050 € за м2 1,50 € за м2
3. Непалетизирана стока 0,050 € за м2 1,50 € за м2
Забележка : Стандартно евро пале: дължина 120см; ширина 80см; височина 150см; максимално тегло 1500кг
Забележка : При евро пале с размери 120/80 и височина по-голяма от стандартната 150см., цената се увеличава с 50%.
Забележка : Непалетизирана стока - при височина по-голяма от стандартната 200см., цената се увеличава с 50%. Теглото в закрит склад е без ограничение.
Забележка : Нестандартно пале: дължина 200см; ширина 100см; височина 200см
Забележка : При нестандартно пале с размери 200/100 и височина по-голяма от стандартната 200см., цената се увеличава с 50%.
Забележка : Ограчиние на височина и теглото на евро пале, не стандартно пале и не палетизирана стока към открит склад няма
Забележка : Цените са без ДДС
Забележка : Цените са валидни от 01.05.22г.

III. Товаро-разтоварни услуги в работно/извън работно време

 

1. Ръчно товаро-разтоварване/1 човек 5.00 евро/ 9.00 евро за 30 мин.
2. Ръчно товаро-разтоварване/1 човек 9.00 евро/ 16.00 евро за 60 мин.
3. Товаро-разтоварване на евро пале с мотокар 2.00 евро/ 4.00 евро за 1 бр.
4. Товаро-разтоварване на нестандартно евро пале с мотокар 2.50 евро/5.00 евро за 1 бр.
5. Товаро-разтоварване на ролка с мотокар 2.50 евро/ 4.00 евро за 1 бр.
6. Товаро-разтоварване на биг бег с мотокар 4.00 евро/ 8.00 евро за 1 бр.
7. Товаро-разтоварване на профили/брой или пачка с мотока 4.00 евро/ 8.00 евро за 1 бр.
8. Товаро-разтоварване на пале по-дълго от 2м. с мотокар 4.00 евро/ 8.00 евро за 1 бр.
9. Товаро-разтоварване на друга нестандартна стока по договаряне

IV. Пълно складово обслужване, включва:
1. Приемане на стоките в склада - в зависомост от обема и теглото на стоката фирма МИМИ-ДМ ЕООД определя начина и броя на хората, които ще участват при приемането на стоката в закрит или открит склад по т. III от ценовата листа.
2. Водене на складови наличности - безплатно.
3. Опис на стоките и подреждане по складови номенклатури - 9 евро за 1ч/ч спецификацията и количеството стока определят колко души да участват в описа и подреждането на стоката в закрит или открит склад.
4. Приемане на заявки от наш служител по e-mail или на телефон - безплатно.
5. Подготвяне на заявки - т. V от ценовата листа.
6. Предаване на подготвените заявки на Ваш служител или клиент - т. III от ценовата листа.

V. Цени на една заявка:
цени в работно време цени извън работно време
1. Заявка /включва достъп до склад/ 0.80€ 6.00€
- Без участие в подготовката на стоката от страна на наемодателя
2. Подготовка на стоки по заявката за предаване:
- Цяло евро пале без допълнителна обработка 0.80€ 2.00€
- Изпълнение на заявка на стоки от един вид с обем до 1 евро пале 1.50€ 3.00€
- Подготовка на евро пале - до 10 артикула 3.50€ 7.00€
- Подготовка на евро пале - до 20 артикула 4.00€ 10.00€
- Подготовка на евро пале - над 20 артикула 4.50€ 12.00€

Забележка: В цената е включено стречиране на евро палето.

В цената не е включена стойноста на евро палето.

Стойност на евро пале - 8.00 € /втора употреба/

Стойност на стреч ролка - 6.55 € /услуга с променлива цена/

3. Допълнителни услуги:
- куриерски услуги/за 1бр. /заявка за куриер и предаването на заявката/ 5.00€
- куриерски услуги/за 1бр. /приемане на пратки/ 1.00€
- попълване на документи, ЧМР и др./за 1бр. 5.00€
- издаване и подпечатване на документи/за 1бр. 1.00€
- проверка на складови наличности/за 1бр. 5.00€
- копиране едностранно А4/за 1бр. 0.25€
- друга документална обработка по договаряне
- ръчно позистване на складови площи 9.00€/час
- ръчно позистване на складови площи 12.00€/час
- почистване на складови плочи с прахосмукачка 12.00€/час

VI. Време за изпълнение на една заявка:

1. Обикновена заявка: от 3 до 8 работни часа на предаване

2. Спешна заявка: от 1 до 3 работни часа на предаване /цената за оформяне на заявката се увелизава с 20%/

Експресна заявка: до 60 мин. /цената за оформяне на заявката се увелизава с 40%/

Забележка: Заявките могат да се изпращат по e-mail само от НАЕМАТЕЛЯ или от други упъномощени от него лица. Заявки по телефон се приемат само от страна на НАЕМАТЕЛЯ. E-mail за изпращане на заявки: logistic_hristova@abv.bg; skladove_logistic@abv.bg

VII. Работно време:

- складовата ни база е на разположение 24 часа/ 7 дни в седмицата

- от понеделник до петък - от 8:00 до 17:00/важи за администрацията/

- събота и неделя - почивни дни /важи за администрацията/

Забележка: При необходимост от обслужване на НАЕМАТЕЛЯ до 2 часа / до 19 часа/ СЛЕД работно време цените на предлаганите услуги се завишават с 50%. Отнася се за обслужване, което е запознало в работно и продължава извънработно време/.

Забележка: Извън работно се счита времето 17:00-8:00 часа.

Забележка: При необходимост от обслужване на НАЕМАТЕЛЯ в ИЗВЪН работно време, за отваряне на склад в складовата база, без участие на техника и труд от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, цената е 9.00 €/час.

Забележка: НАЕМАТЕЛЯ може да получава информация за складовата си наличност само в работно време /на администрацията/.